"Kalp ve damar sağlığı" ile Etiketlenen Konular

Anjiyo Nedir? Kan dolaşımının kalp ve damarlar olmak üzere 2 temel unsuru vardır. Dolaşım rahatsızlıkları da bu bu iki unsurun düzgün çalışmaması veya zarar görmesinden kaynaklanır. Kalbin mekanizmasında veya yapısında görülen bozuklukların anlaşılabilmesi için EKO denilen bir sistem kullanılır. Damarlardaki problemler için ise anjio yöntemi kullanılmaktadır. Anjiyo, küçük tüpler ile damarlar...
Kalpte Üfürüm Duyulması Nedir? Kalbin içerisinde bulanan kan aort damarı yoluyla tüm vücuda dağıtılır. Aorta gönderilecek temiz kanın hazırlanması için kalbin içerisinde bazı yollardan geçmesi gerekir. Bu geçişler sırasında eğer herhangi bir zorlanma veya anormallik yoksa steteskop ile dinlendiğinde kalbin yalnızca atış sesi duyulur. Ancak kalpte damar, kapak veya odacık darlığı...
Göğüs Ağrısı Göğüs kafesi, vücudun bazı önemli organlarını korumak ve dik bir duruş için kaburgalar ile çevrelenmiştir. Bu kaburgalar, içinde bulundurduğu yapıları darbelerden korur. Göğüs kafesinin içinde akciğerler, kalp, yemek borusu, soluk borusu ve vücuttaki en önemli damar olan aort bulunur. Bu organlarda herhangi bir problem olması durumunda göğüs kafesinde ağrı...
Kangren Nedir? Vücuttaki tüm dokuların yaşamlarını sürdürebilmek için kana ihtiyacı vardır. Kan, dokulara oksijen, su, glikoz gibi ihtiyaçlarını ulaştırır. Bunun sürekli olarak sağlanması için de atar ve toplar damarların ömür boyu düzgün bir sistemle çalışması gerekir. Bazı olumsuz durumlarda bu sistem bozulur ve vücutta kan ile yeterince beslenemeyen bir bölge meydana gelir. Beslenemeyen bölge diğer...
Kalp Krizi Nedir? Kalp, vücuda kan pompalayan organdır hayati organdır. Kalp bir yandan bütün vücudu kan ile beslerken kendi de çalışabilmek için kana ihtiyaç duyar. Kalbin, içinde bulundurduğu kanı direkt olarak kullanma gibi bir durumu yoktur. Ancak yüzeyinde bulunan koroner arterler yardımıyla kendini besleyebilir. Bu koroner arterler de diğer damarlar gibi...
Kalpte Ritim Bozukluğu Nedir? Kalp, vücuda kan pompalayan organdır. Kalbin bu işlem sırasında belli bir ritmi vardır ve herhangi bir rahatsızlık olmadığı sürece ömür boyu bu ritimle çalışmaya devam eder. Kalbin çalışma düzenini kontrol etmeyi sağlayan 2 önemli veri vardır. Bunlar tansiyon ve nabız değerleridir. Tansiyon kalbin pompaladığı kanın damarlara yaptığı basınçtır. Nabız ise...
Hipotansiyon Nedir? Kalp, aort damarı üzerinden vücuda kan pompalar. Aorttan sonra kan diğer atar damarlara dağılır. Kanı pompalanırken de yüksek bir başınç olur. Atardamarların iç çeperlerine yansıyan bu basınca tansiyon denilmektedir. Tansiyonun normal değeri büyük 12, küçük 8 olacak şekildedir. Yani kalp kasılırken damarlarda 120 mm Hg, gevşerken 80 mm Hg basınç...
Beyin Kanaması Nedir ? Beyin, insan vücudunda istemli hareketlerin, duygu ve düşüncelerin ana merkezidir. Beyin de diğer tüm organlar gibi oksijen değeri yüksek temiz kanla beslenir. Beyni besleyen farklı kalınlıklarda binlerce atar damar vardır. Ayrıca beyne giden bu kanı kullanıldıktan sonra kalbe götüren binlerce toplar damar bulunmaktadır. İşte bu damarların herhangi...
Kalpte Delik Olması Ne Demektir? Kalp, vücudun kan ihtiyacını karşılayan organdır. Beyinden sonraki en önemli organ denilebilir. Kalp 4 ana bölmeden oluşmaktadır. Alttaki 2 bölmeye karıncıklar, üstteki iki bölmeye ise kulakçıklar denmektedir. İki karıncık arasında ve iki kulakçık arasında birer delik bulunmaktadır. Bu delikler bebeğin anne karnındaki gelişim sürecinde zamanla kapanır. Sağlıklı...
Hipertansiyon Nedir? Kalp, atar damarlar yoluyla vücuda kan pompalar. Bu hareket sırasında atar damarların iç yüzeylerine bir basınç etki eder.Bu basınca tansiyon denir. Kalbin kasılması ve gevşemesi sırasında oluşan tansiyon farklı değerlerdedir. Sağlıklı bir insanda kalbin kasılması sırasında maksimum 140 mmHg, gevşemesi sırasında ise maksimum 90 mmHg basınç normal kabul edilmiştir.Bunun...
Sayfa başına git