Psikiyatri ve Ruh Sağlığı

Takıntı Hastalığı (Obsesiflik) Nedir? İnsan psikolojisi oldukça karmaşık bir yapıdır. Doğuştan itibaren duyulan sesler, görülen nesneler veya çevredeki insanların davranışları insan psikolojisi üzerinde önemli etkiler yapabilir. İnsan zihninde oluşan tüm düşüncelerin altında yatan bir sebep vardır. Bu sebepler doğrultusunda insanların fikirleri, duyguları ve sonunda davranışları değişir. Bazı davranışlar zaman içinde alışkanlık...
İnme Nedir? Beyin, vücuttaki tüm istemli hareketleri kontrol merkezidir. Beyinde oluşabilecek bir aksaklık bütün vücudu etkiler. Beynin herhangi bir bölümüne giden kan damarı bir pıhtı nedeniyle tıkanır ve beynin o bölümü beslenemezse vücutta inme (felç) adı verilen durum ortaya çıkar. Eğer vücudun tek tarafını ilgilendiren bir tıkanma olursa yalnızca o taraf...
Yükseklik Korkusu Nedir? Bazı insanlar tehlikeli durumlara karşı aşırı hassas olurlar. Bu durum kimi zaman dönemsel, kimi zaman hayat boyu karşılarına çıkabilir. Yükseklik korkusu da bu tehlikeli durumlardan biridir. Bazı insanlar zeminden yükseğe çıkıldıkça paniğe kapılır. Bu korku yüksekte olmanın verdiği tedirginlikten çok daha fazladır. Yükseklik korkusu çeken insanlarda yalnızca zihinsel değil biyolojik...
Depresyon Nedir? Depresyon. ruhsal bir çöküntü durumudur. Depresyon geçiren insanlar normalde yapmaktan zevk aldığı şeylerden veya kendilerini normal zamanda mutlu eden haberlerden herhangi bir keyif duymazlar. Depresyon bulunduğumuz dönem içinde oldukça yaygın bir problemdir. İnsanların artan istekleri ve doyumsuzluk hisleri zamanla kendilerini depresyona itmelerine sebep olmuştur. Bu durum en çok ergenlik...
Stres Ve Beslenme İlişkisi Stres, çağımızın en yaygın problemidir. Yoğun iş hayatı, alınan sorumluluklar, verilecek büyük kararlar insanların daha düşünceli ve gergin olmasına sebep olur. Stres yalnızca bu etkenlere bağlı değildir. Ruh halini etkileyen ve strese neden olabilen onlarca etken vardır. Bunlardan biri de beslenme alışkanlıklarıdır. Beslenme alışkanlıkları hep fiziki boyutuyla...
Şizofreni Nedir? Şizofreni, bir beyin hastalığıdır. İnsanların düşünce dünyasını etkileyen ve bunun sonucunda anormal davranışlara yönelten bir bozukluktur. Genellikle genç yaşlarda ortaya çıkar. Bu hastalıkta temel özellik hastaların gerçekliğin dışında bir ortam yaratıp ona uyacak şekilde yaşamalarıdır. Yani diğer psikolojik bozukluklarda olduğu gibi içinde bulunduğu şartlara bir uyumsuzluk veya istememe durumu...
Dikkat Dağınıklığı Nedir ? İnsanlar zihin ve beden gücüyle herhangi bir işle uğraşırken yalnızca bu iş için gerekli beceriye sahip olmaları yetmez. Aynı zamanda bütün ilgisinin bu iş üzerinde yoğunlaşması gerekir. Bir problemi çözerken, bir haberi okurken veya bir ağırlık kaldırırken bütün ilgi uğraşılan işin üzerinde yoğunlaşmazsa başarısızlık kaçınılmaz olur. Yapılması...
Alzheimer Nedir ? Beyin, insanların tüm düşüncelerinin ve hafızasının kontrol merkezidir. Beyinde zamanla bazı faaliyetler eskisi gibi yürütülemez hale gelir. Bu durum çeşitli hastalıklarla kendini gösterir. Yaşlanmaya bağlı hastalıkların geneline demans, yani bunama adı verilir. Birçok demans şekli vardır; Alzheimer, Parkinson vb. Tüm bunama vakaları içinde 3'te 2'lik bölümü alzheimer hastaları oluşturmaktadır....
Epilepsi Nedir? Beyin, insan vücudundaki tüm hareketleri ve düşünceleri kontrol eder. Beynin, bunu yapmasını sağlayan şey içinde bulundurduğu milyarlarca nöron yani sinir hücresidir. Nöronların, beynin bir bölümünde oluşan iletiyi ilgili organa ulaştırması elektriksel bir ileti sayesinde olmaktadır. Bu elektriksel ileti sağlıklı bir insanda herhangi bir problem yaratmaz. Fakat bazı kişilerde kontrolsüz...
Sayfa başına git